КЫЗМЕТТЕР


ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO 35001

Management Systems and Business Consultants LLC  тренингтерді, басқару жүйелерін аудиттеу, енгізу, дайындау және бұдан басқа да қызметтерді, сондай-ақ бизнес-процестердің сараптамасын жүргізу және консалтингілеу саласында кәсіби қызметтердің кең түрін ұсына алады. Біздің кеңесшілеріміз бен аудиторларымыздың тәжірибиесі мен білімін қолдана отырып, Сіздің бизнесіңіздің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін, біз Сізге ең ұтымды шешімді ұсына аламыз.

Біз ұсынатын консалтингтік қызметтердің негізгі топтамасы:
 
Дайындау және енгізу бойынша кеңестер
  • ISO / IEC 27001 стандарттау талаптарына сәйкес келетін ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері (АҚБЖ);
  • ISO / IEC 20000-1 стандарттау талаптарына сәйкес келетін қызметтерді басқару жүйелері (ҚБЖ);
  • ISO 22301 стандарттау талаптарына сәйкес келетін бизнестің үздіксізділігін басқару жүйелері (БҮБЖ);
  • ISO 50001 стандарттау талаптарына сәйкес келетін энергетикалық менеджмент жүйелері (ЭМЖ);
  • ISO 31000 стандарттау талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару шектеулері.

Біз, Сіздерге IRCA (International Registerof Certified Auditors) және PECB (ProfessionalEvaluationandCertificationBoard) халықаралық жетекші кәсіби мекемелерде сертификаттандырылған кеңесшілеріміз бен аудиторларымыздың тәжірибиесін ұсынамыз. Біздің сарапшыларымыздың мол тәжірибиесі басқару жүйелері жобаларының 75-тен астамына белсенді қатысуымен негізделген.

Сүйемелдеу (қызмет көрсетулерге жазылу):
  • ISO / IEC 27001 стандарттау талаптарына сәйкес келетін ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелері (АҚБЖ);
  • ISO / IEC 20000-1 стандарттау талаптарына сәйкес келетін қызметтерді басқару жүйелері (ҚБЖ);
  • ISO 22301 стандарттау талаптарына сәйкес келетін бизнестің үздіксізділігін басқару жүйелері (БҮБЖ).

Сүйемелдеу бойынша қызметтеріміз, Сіздің басқару жүйелеріңіз белгілі бір стандарт талаптарына сәйкес, тұрақты түрде әрекет етіп, жақсарып тұруы үшін Жоғарғы басшылыққа кәсіби ұсынымдар ұсынылады

Басқару жүйелерінің аудиті
Біздің компания, басқару жүйелерінің әр түрлі аудит түрлерін (бастапқы сәйкестілік аудиті, кезеңдік ішкі аудит, тақырыптық аудиттер, серіктестік аудиттері және т.б.) ұсынады. Аудиттер белгілі бір стандарт талаптарына (ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20000, ISO 22301, ISO 31000) немесе Сіз ұсынған не Сіздің серіктестеріңіз ұсынған белгілі бір талаптарға сәйкес өткізілуі мүмкін. Аудиттер, құзіреттілігі дәлелденген кәсіби аудиторлармен орындалады.

АТ-қауіпсіздігін тестілеу
Осы саладағы алдыңғы қатарлы тәжірибиені қолдана отырып Certified Ethical Hacker-қызметтер кәсіби маманмен орындалады.

ИТ аудиттері 
Біздің компания, Сіздің мекемеңізге мамандандырылған АТ-аудиттерінің кең түрін ұсынады

Бизнес-процесстер жөніндегі кеңестер
Біздің кеңесшілеріміз, бизнес-процесстер жөнінде кеңес беру, тәуекелдерді бағалау, бизнес-процесстерді бағалау, реинжиниринг және оңтайландыру, экономиканың түрлі салаларында алдыңғы қатарлы тәжірибиелерін практика жүзінде енгізу жағынан үлкен тәжірибиеге ие